ГригорIй Сковорода DE LIBERTATEКатегории Iсторично-Мемуарна Проза ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Що є свобода? Добро в нiй якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Нi ж бо, не злотне: зрiвняши все злото. Проти свободи воно — лиш болото. О, якби в дурнi менi не пошитись, Щоб без свободи не мiг я лишитись. Слава навiки буде з тобою, Вольностi отче, Богдане-герою!   Коментар Найбiльша цiннiсть для лiричного героя (а разом iз ним i для автора) — це воля, особиста свобода. Проти волi всi iншi принади свiту — болото. Взiрцем борця за волю народу Г. Сковорода називає Богдана Хмельницького, гетьмана, що очолив нацiонально-визвольну вiйну украïнського народу проти польськоï шляхти. Вiрш емоцiйно багатий, у ньому використанi риторичнi питальнi та окличнi речення, звертання.

Метки De libertate, Григорiй Сковорода, ПОЕЗIЯ, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА, ПРОЗА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ГригорIй Сковорода DE LIBERTATE